Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Ведення судових справ

Ведення судових справ

Адвокати Адвокатської контори Дмитра Забавського мають різноманітний та змістовний досвід ведення судових справ в судах цивільної, господарської та адміністративної юрисдикції у справах захисту інтересів клієнта в майнових, немайнових спорах, приватизаційних спорах, господарських і цивільних справах.

За час тривалої роботи адвокатами накопичено чимало прийомів, які застосовуються в першій, апеляційній і касаційній інстанціях з метою ефективного захисту інтересів клієнта. Досвід практичної діяльності дозволяє опрацьовувати результативну позицію захисту як позивача, так і відповідача.

Партнерами нашої контори напрацьовано також досвід підготовки касаційних скарг і представництва інтересів клієнта у Вищому господарському суді України, Вищому адміністративному суді України, Вищому спеціалізованому суді з розгляду цивільних та кримінальних справ, Верховному Суді України (судові палати з господарських, цивільних та адміністративних спорів).

Представництво інтересів Замовника здійснюється із застосуванням всіх важелів, які надаються процесуальним законодавством.

Крім того, адвокатська контора надає клієнтам правові послуги на стадії виконавчого провадження судового рішення, яке набуло законної сили.

При веденні судових справ, Адвокатська контора Дмитра Забавського представляє інтереси Клієнта у відносинах з будь-якими третіми особами, а також у судах загальної юрисдикції, господарських судах, адміністративних судах, третейських судах із усіма правами, наданими законодавчими актами у судах, господарських судах, адміністративних судах, третейських судах позивачеві, заявникові, відповідачеві, а також третій стороні, іншим учасникам судового процесу.

Надаючи юридичні послуги Адвокатська контора Дмитра Забавського, перш за все, здійснює комплексне вивчення причини виникнення правової проблеми Клієнта, в першу чергу, з метою досудового врегулювання спірного питання, а в разі відсутності консенсусного врегулювання спору, вживає всіх дієвих заходів щодо позитивного вирішення правової проблеми.

З цією метою Адвокатська контора Дмитра Забавського здійснює, за погодженням з Клієнтом, наступний комплекс юридично-правових дій з метою успішного ведення та закінчення судової справи, зокрема:

 • подача претензії, письмової вимоги і здійснення будь-яких інших дій з досудового врегулювання спорів у випадках, якщо необхідність прийняття таких мір передбачена законом та/або договором, а також в інших випадках;
 • подача позовної заяви, адміністративного позову, скарги, апеляційної і касаційної скарги, будь-яких інших заяв, клопотань і скарг, подача відзиву на позовну заяву (апеляційну, касаційну скарги), відзиву на інші заяви, зустрічної позовної заяви, будь-яких листів і повідомлень, відзиву на зустрічну позовну заяву;
 • підготовка належним чином завірених (нотаріально) копій із документів, що виходять від Клієнта, засвідчення таких копій і подачі засвідчених у такий спосіб документів до суду будь-якої інстанції, а також до будь-яких інших осіб, в разі такої необхідності;
 • участь в судових засіданнях суду першої інстанції (загальні суди, загальні суди, як адміністративні, місцеві господарські суди, окружні адміністративні суди) включаючи засідання апеляційної і касаційної інстанцій, а також участь у будь-яких інших інстанціях, передбачених законами України в разі такої необхідності;
 • подача заяв і клопотань, надання доказів і участі в дослідженні доказів, представлення пояснень;
 • зміна підстав і предмету позову, розміру позовних вимог, в разі такої необхідності;
 • оскарження судових рішень, постанов, ухвал і постанов в апеляційній і касаційній інстанціях, а також у будь-якій іншій інстанції і в будь-якому іншому порядку, передбаченому законодавством;
 • заявлення відводів, подавання й одержання будь-яких заяв і будь-яких інших документів, ознайомлення з матеріалами справи, знятті з них копій будь-яким способом, у тому числі з використанням технічних засобів;
 • одержання будь-яких судових постанов, ухвал і рішень, а також інших документів, виконання будь-яких дій, пов’язаних із судовим розглядом або підготовкою до нього;
 • представництво інтересів Клієнта на стадії виконання судового рішення (ухвали, постанови, іншого судового документа) з усіма правами, наданими законом боржнику і/або стягувачу, іншій зацікавленій особі;
 • подання заяви про порушення виконавчого провадження, про припинення виконавчого провадження, заяв про здійснення інших виконавчих дій,
 • участь у виконавчому провадженні на будь-якій стадії та у будь-якій формі;
 • вчинення інших дій в інтересах Клієнта, які відповідно до законодавства можуть вчинятися стороною виконавчого провадження.
 • представництво інтересів Клієнта у взаєминах з будь-якими третіми особами, включаючи громадян, іноземців і осіб без громадянства, державні і недержавні органи й організації (українські), а також у взаєминах з установами й організаціями, що не мають прав юридичної особи у справах що стосується захисту інтересів Клієнта у спірних правовідносин, які виникають при взаємодії Клієнта з будь-якими третіми особами, включаючи громадян, іноземців і осіб без громадянства, державні і недержавні органи й організації (українські), а також у взаєминах з установами й організаціями, що не мають прав юридичної особи.