Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Трудове право і процес

Трудове право і процес

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає консультації як юридичним так і фізичним особам щодо правильності застосування норм трудового законодавства України, порядку прийняття працівника на роботу, порядку законного звільнення працівника.

Наші юристи мають значний досвід з підготовки проектів: колективних договорів правил внутрішнього трудового розпорядку посадових інструкцій трудових договорів трудових контрактів для керівника підприємства з урахуванням положень установчих документів.

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає послуги щодо правового аналізу підстав звільнення з посади керівника підприємства. Юристи виступають представниками, як працівників, так і юридичних осіб – роботодавців, в судових спорах у справах незаконного звільнення, зміни формулювання підстав звільнення, зокрема наші юристи ведуть справи:

з приводу розгляду індивідуальних трудових спорів працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої приналежності, в тому числі членів кооперативів, їх об’єднань, членів інших громадських організацій, які перебували з ними в трудових відносинах, осіб, які працюють за трудовим договором із фізичними особами, в тому числі:

 1. про поновлення на роботі незалежно від підстави припинення трудового договору
 2. про зміну дати і формулювання причин звільнення
 3. про оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи
 4. про виключення з членів кооперативу, іншої громадської організації
 5. про переведення на іншу роботу і накладення дисциплінарних стягнень
 6. про стягнення не виплачених грошових коштів, виплата яких передбачена чинним законодавством (заробітної плати з індексацією, розрахунку при звільненні, матеріальної домопоги, оздоровчих, грошової допомоги, в тому числі при виході на пенсію, тощо)
 7. про укладення трудових договорів:
 • працівників, запрошених на роботу в порядку переведення з іншого підприємства, установи, організації;
 • молодих спеціалістів, які закінчили вищий навчальний заклад і в установленому порядку направлені на роботу на дане підприємство, в установу, організацію;
 • вагітних жінок, жінок, які мають дітей віком до трьох років або дитину-інваліда, а одиноких матерів – при наявності дитини віком до 14 років;
 • виборних працівників після закінчення строку повноважень;
 • працівників, яким надано право поворотного прийняття на роботу; інших осіб, з якими власник або уповноважений ним орган відповідно до чинного законодавства зобов’язаний укласти трудовий договір або які вважають, що їм відмовлено в укладенні трудового договору всупереч гарантіям, передбаченим ст.22 КЗпП
 • інші трудові спори, що випливають з трудових правовідносин