Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Операції з нерухомістю

Операції з нерухомістю

У сфері операцій з нерухомістю Адвокатська контора Дмитра Забавського надає правову допомогу щодо:

 • визнання права власності на нерухоме майно, об’єкти незавершеного будівництва, об’єкти, що не введені в експлуатацію;
 • реєстрації прав власності на зазначені об’єкти;
 • укладання договорів оренди на нерухоме майно;

приватизації земельних ділянок та нежитлових приміщень; будівництва та користування об’єктами в багатоквартирних жилих будинках, де існує спільна власність власників квартир, об’єднання співвласників багатоквартирного будинку; захисту прав власності в спорах з власниками багатоквартирного будинку;

укладання будь-яких договорів у сфері володіння, користування і розпорядження об’єктами нерухомості.

В обсяг вищенаведених послуг входять як консультації, правовий аналіз позиції клієнта, з точки зору законодавства та судової практики, так і підготовка проектів документів, супроводу угод (в тому числі, шляхом прийняття участі в переговорах), судовий захист інтересів клієнта.

Завдяки значному досвіду наших адвокатів Адвокатська контора Дмитра Забавського надає юридичні послуги у сфері операцій із земельними ділянками, зокрема послуги:

З відведення у власність земельних ділянок:

Громадянам України – у приватну власність:

1) які набуваються громадянами за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;

2) шляхом безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності:

 • для ведення фермерського господарства;
 • для ведення особистого селянського господарства ;
 • для ведення садівництва;
 • для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах, в селищах, в містах;
 • для індивідуального дачного будівництва;
 • для будівництва індивідуальних гаражів.

3) шляхом приватизації земельних ділянок, що були раніше надані громадянам у користування;

4) шляхом прийняття спадщини;

5) у спільну сумісну та часткову власність.

Іноземним громадянам у приватну власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення:

 • які набуваються за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
 • викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності;
 • прийняття спадщини.

Юридичним особам – у приватну власність земельних ділянок:

 • які набуваються за договором купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, іншими цивільно-правовими угодами;
 • які вносяться засновниками до статутного фонду;
 • шляхом прийняття спадщини;
 • в разі виникнення інших підстав, передбачених законом.
 • у спільну часткову власність.

Іноземним юридичним особам – у приватну власність земельних ділянок несільськогосподарського призначення, які знаходяться:

 • у межах населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна та для спорудження об’єктів, пов’язаних із здійсненням підприємницької діяльності в Україні;
 • за межами населених пунктів у разі придбання об’єктів нерухомого майна.

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає також юридичні послуги з відведення у користування (оренду) земельних ділянок:

 • громадянам та юридичним особам України, іноземним громадянам і особам без громадянства, іноземним юридичним особам у короткострокову та довгострокову оренду для провадження підприємницької та іншої діяльності;

в тому числі:

 • при продажу права оренди земельної ділянки, у тому числі на земельних торгах, а також при передачі права оренди земельної ділянки у заставу, спадщину, внесення до статутного фонду.
 • при передачі земельної ділянки у суборенду;
 • при передачі земельної ділянки для здійснення концесійної діяльності концесіонеру.

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає юридичні послуги із встановлення земельних сервітутів та припинення дії земельних сервітутів, а також:

 • при передачі права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис) і право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій);
 • при переході права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду;
 • при набутті права на земельну ділянку за давністю користування (набувальна давність).

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає юридичні послуги .

 • зі зміни цільового призначення земель будь-якої категорії (за виключенням тих, на зміну цільового призначення яких є встановлена законодавством заборона та спеціальний порядок їх використання), які є власністю органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування та вже перебувають у користуванні громадянина чи юридичної особи або безпосередньо при передачі цих земель у власність або надання у користування громадянину чи юридичній особі;
 • зі зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян або юридичних осіб за ініціативою власників цих земельних ділянок.

При наданні юридичних послуг з відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, у власність та у користування громадянам або юридичним особам, розуміється безпосереднє юридичне супроводження всього комплексу робіт визначених чинним актами законодавства, що регулюють питання порядку юридичного оформлення відведення земельних ділянок у власність та у користування, це зокрема:

 • підготовка та подання необхідного пакету документів для розгляду питання відведення земельних ділянок у власність та у користування компетентними органами державної влади та місцевого самоврядування та прийняття ними рішення;
 • повне юридичне супроводження розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок (визначення та погодження з клієнтом ліцензійної організації, яка буде виконавцем робіт з розроблення проекту землеустрою, експертиза договору на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, збирання, оформлення та надання всіх необхідних документів ліцензійній організації тощо);
 • юридичне супроводження погодження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок з відповідними органами виконавчої влади;
 • юридичне супроводження проведення державної експертизи землевпорядної документації, в тому числі проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок;
 • подання проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на розгляд органу виконавчої влади або місцевого самоврядування та прийняття рішення про надання земельної ділянки у користування або у власність;
 • юридичне супроводження виготовлення технічної документації із встановлення меж земельної ділянки в натурі ліцензійною організацією, її погодження та затвердження;
 • юридичне супроводження виготовлення державного акту на право приватної власності на земельну ділянку або договору оренди землі, їх підписання, реєстрації та видачі власнику.

При наданні юридичних послуг з відведення земельних ділянок із земель приватної власності, у власність та у користування громадян або юридичних осіб, розуміється безпосереднє юридичне супроводження всього комплексу робіт визначених чинним актами законодавства, що регулюють питання порядку юридичного оформлення відведення земельних ділянок у власність та у користування, зокрема:

 • юридичне супроводження укладення нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу, ренти, дарування, міни, інших цивільно-правових угод (визначення та погодження з клієнтом нотаріуса, який буде здійснювати нотаріальне посвідчення договору, експертиза договору, збирання, оформлення та надання всіх необхідних документів тощо);
 • юридичне супроводження прийняття земельної ділянки у спадщину (визначення та погодження з клієнтом нотаріуса, який буде здійснювати нотаріальне посвідчення договору, збирання, оформлення та надання всіх необхідних документів тощо);
 • юридичне супроводження проставлення відмітки на державному акті про відчуження земельної ділянки із зазначенням документа, на підставі якого відбулося відчуження тощо.
 • юридичне супроводження виготовлення технічної документації із встановлення меж земельної ділянки в натурі або технічної документації із виготовлення документації, що посвідчує право власності на земельну ділянку ліцензійною організацією, її погодження та затвердження;
 • юридичне супроводження виготовлення державного акту на право приватної власності на земельну ділянку його підписання, реєстрації та видачі власнику.

При наданні юридичних послуг з відведення земельних ділянок із земель державної та комунальної власності, у власність шляхом продажу громадян або юридичних осіб, розуміється безпосереднє юридичне супроводження всього комплексу робіт визначених чинним актами законодавства, що регулюють питання порядку юридичного оформлення відведення земельних ділянок у власність шляхом продажу, це зокрема:

 • підготовка та подання необхідного пакету документів для розгляду питання про продаж земельних ділянок у власність компетентними органами державної влади та місцевого самоврядування та прийняття ними відповідного рішення;
 • у разі необхідності здійснення повного юридичного супроводження розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, його погодження з відповідними органами виконавчої влади, проведення державної експертизи землевпорядної документації, подання проекту на розгляд органу виконавчої влади або місцевого самоврядування та прийняття рішення про надання земельної ділянки у користування або у власність, виготовлення технічної документації із встановлення меж земельної ділянки в натурі ліцензійною організацією, її погодження та затвердження;
 • у разі необхідності юридичне супроводження виготовлення технічної документації із встановлення меж земельної ділянки в натурі або технічної документації із виготовлення документації, що посвідчує право власності на земельну ділянку ліцензійною організацією, її погодження та затвердження;
 • розробка, укладення та експертиза договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельної ділянки;
 • юридичне супроводження питання визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки та сплати суми авансового внеску клієнтом, яка зараховується до ціни продажу земельної ділянки з метою проведення експертної грошовою оцінки земельної ділянки, що проводиться організаціями, які мають відповідну ліцензію на виконання цього виду робіт, на замовлення відповідних органів державної влади або органів місцевого самоврядування;
 • здійснення контролю за термінами та порядком і цільовим витрачанням суми авансового внеску сплаченого клієнтом з метою проведення експертної грошовою оцінки земельної ділянки відповідним органом державної влади або місцевого самоврядування;
 • здійснення контролю за термінами та порядком прийняття рішення органом виконавчої влади або місцевого самоврядування про продаж земельної ділянки, яке є підставою для укладання договору купівлі-продажу земельної ділянки;
 • юридичне супроводження укладення нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу (визначення та погодження з клієнтом нотаріуса, який буде здійснювати нотаріальне посвідчення договору, експертиза договору, збирання, оформлення та надання всіх необхідних документів тощо);
 • юридичне супроводження виготовлення державного акту на право приватної власності на земельну ділянку його виготовлення, підписання, реєстрація та видачі власнику земельної ділянки.