Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Господарське право і процес

Господарське право і процес

Адвокати Адвокатської контори Дмитра Забавського мають тривалий досвід з супроводу господарської діяльності підприємницьких структур та застосування законодавства, яке регулює господарську діяльність підприємств. Супровід господарської діяльності стосується також залучення іноземних інвестицій та їх законного оформлення на території Україні.

Також на практиці опрацьована система застосування господарських санкцій, які передбачені Господарським кодексом України, і особливо, їх законодавчого врегулювання.

Адвокатська контора Дмитра Забавського не тільки здійснює абонентське обслуговування поточної діяльності підприємства, а й бере участь в реалізації окремих бізнес-проектів наших клієнтів.

Зокрема, до основних послуг, які включені до абонентського обслуговування поточної діяльності підприємства, відноситься складання та підготовка проектів листів, заяв, пропозицій, протоколів, претензій, письмових вимог, скарг з питань, що стосуються комерційної та господарської діяльності суб’єкта господарювання до інших суб’єктів господарювання, органів державної влади та місцевого самоврядування, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян та інших суб’єктів господарських правовідносин.

Складання та підготовка проектів установчих документів суб’єкта господарювання, в тому числі: статуту, засновницького договору, протоколів учасників суб’єкта господарювання, актів прийому-передачі майна до статутного фонду, оцінки майна, складання реєстраційних карток, внесення до них інформації, здійснення інших дій та підготовки документів, необхідних для реєстрації суб’єкта господарювання.

Складання та підготовка проектів господарських договорів, повне їх узгодження з контрагентом суб’єкта господарювання, зокрема наступних договорів умови, яких є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства: купівлі-продажу, в тому числі роздрібної купівлі-продажу, найму-продажу, поставки, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, піднайму житла, позички, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, про надання послуг, перевезення вантажу пасажирів багажу, зберігання, складського зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредитний, банківського вкладу, банківського рахунка, факторингу, ліцензійний, про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, агентський, транспортного експедирування, підряду (субпідряду) на капітальне будівництво, спадковий, попередній, на користь третьої особи.

А також інших договорів умови (пункти) яких, визначені на розсуд суб’єктів господарювання і погоджені ними, в тому числі з елементами різних договорів, типових, примірних договорів.

Перевірка умов вищезазначених договорів на відповідність їх чинному законодавству, яке регулює питання предмету договору, взаємовідносини суб’єктів господарювання щодо предмету договору, правового захисту (захищеності) прав, обов’язків, законних та комерційних інтересів суб’єкта господарювання, як сторони договору, надання висновків щодо настання можливих правових наслідків для суб’єкта господарювання у майбутньому щодо виконання умов договору, підготовка та вибудовування правової позиції суб’єкта господарювання щодо умов договору під час його укладення, здійснення постійного правового моніторингу (контролю) виконання умов господарського договору як суб’єктом господарювання так і його контрагентом за договором, з метою завчасного виявлення порушень умов договору, з обох сторін договору, їх припинення шляхом консенсусного врегулювання розбіжностей, в тому числі шляхом стягнення заборгованості, збитків, шкоди, вчинення інших дій із метою захисту порушених інтересів суб’єкта господарювання.

Адвокати адвокатської контори беруть активну участь у розгляді господарських спорів різної категорії та складності у господарських судах, зокрема у розгляді наступних справ:

 • про стягнення заборгованості (грошових коштів), збитків у примусовому порядку на підставі рішення господарського суду
 • про стягнення заборгованості з орендної плати, інших обов’язкових платежів передбачених умовами господарських договорів
 • про спонукання до укладення господарських договорів
 • про визнання недійсними та застосування наслідків недійсності господарських договорів
 • про визнання дійсними господарських договорів, у випадках передбачених законодавством
 • про внесення змін до господарських договорів, спонукання продовжити дію договору
 • про припинення дії, розірвання господарських договорів у судовому порядку
 • про спонукання до виконання зобов’язання за господарським договором у судовому порядку
 • про визнання нечинним, недійсним правового акту індивідуальної дії, нормативно-правових актів (розпорядження, рішення, постанови, наказу, інше) державних чи інших органів
 • про визнання права власності на нерухоме майно, в тому числі на земельні ділянки, а також самовільно збудовані об’єкти нерухомості
 • про звільнення майна з-під арешту
 • про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок порушення прав та законних інтересів суб’єкта господарювання
 • про спонукання не чинити перешкоди у користуванні будь-яким майном, заборону вчиняти дії, спонукання до вчинення дії
 • про банкрутство, про визнання боржника банкрутом
 • пов’язані із застосуванням законодавства про страхування
 • про найм (оренду) нежитлових приміщень та іншого нерухомого майна
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про приватизацію державного та комунального майна
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про перевезення вантажів
 • зі спорів про застосування недостовірної інформації (про захист честі, гідності, ділової репутації) суб’єкта господарювання
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про вексельний обіг
 • зі спорів пов’язаних із виконання рішень, постанов, ухвал господарських судів
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист та охорону прав на об’єкти інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням земельного законодавства:
 • з питань набуття та реалізації юридичними особами (в т.ч. суб’єктами підприємницької діяльності), органами місцевого самоврядування та державою права на земельні ділянки;
 • визнання незаконними рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань передачі земельних ділянок у власність чи надання у користування, припинення права власності на ділянки, вилучення земельних ділянок із користування;
 • пов’язані із захистом права власності або права користування земельною ділянкою (в тому числі відновлення порушеного права третьою особою, яка на підставі рішень державних органів або органів місцевого самоврядування претендує на спірну земельну ділянку);
 • про повернення самовільно зайнятих земельних ділянок;
 • про усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою;
 • пов’язані з набуттям, зміною та припиненням права користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), для сільськогосподарських потреб (емфітевзис);
 • про встановлення, зміну та припинення земельного сервітуту;
 • про стягнення заборгованості з орендної плати за договором користування земельною ділянкою;
 • інші спори, пов’язані з правами суб’єктів господарювання на земельні ділянки.
 • зі спорів пов’язаних із здійсненням права власності та його захистом
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням конкурентного законодавства, здійснення захисту від недобросовісної конкуренції, економічної конкуренції
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про рекламу
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням валютного законодавства
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про ціни і ціноутворення
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про сумісну діяльність
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист прав на винахід, корисну модель, промисловий зразок та прав на раціоналізаторську пропозицію
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист права власності на комерційне найменування
 • зі спорів пов’язаних із застосуванням законодавства про захист прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки)
 • зі спорів, що виникають з кредитних відносин (договори позики, кредитні договори тощо)
 • зі спорів про витребування майна з незаконного володіння
 • зі спорів, що виникають з корпоративних відносин
 • зі спорів про визнання права власності на акції, укладення, розірвання, зміну, виконання а також визнання недійсними договорів купівлі-продажу акцій та спори щодо інших правочинів з акціями