Logo

Phone/Fax (044) 280-89-92

Тел. (044) 222-55-11, (044) 227-55-11, (050) 105-51-15

To get a lawyer's consultation - make an appointment by pressing the button.

Corporate law and process

Corporate law and process

Адвокатська контора Дмитра Забавського має значний досвід з надання послуг у сфері корпоративних відносин.

Зокрема, нашими адвокатами напрацьовано навики по складанню установчих документів підприємницьких товариств, інших внутрішніх документів, які регулюють відносини між учасниками товариства. Адвокатська контора Дмитра Забавського готова надати консультації щодо дотримання учасниками товариства імперативних норм законодавства щодо проведення загальних зборів та прийняття легітимних рішень, які мають силу для всіх учасників товариства.

Наші адвокати можуть проаналізувати установчі документи товариства з питання запобігання виникнення конфліктів між учасниками товариства, розробки схем взаємовідносин учасників товариства, між собою і менеджментом компанії, які дозволяють мінімізувати ризики виникнення конфліктів між учасниками та керівництвом компанії, розробки схем і механізмів оптимального корпоративного управління.

Адвокати Адвокатської контори Дмитра Забавського беруть активну участь у врегулюванні корпоративних конфліктів, здійснюють захист прав учасників господарських товариств, у тому числі і міноритарних акціонерів.

Адвокатська контора Дмитра Забавського надає правову підтримку при здійсненні процедур злиття і поглинання компаній, проводить аналіз ризиків і правових наслідків, які можуть настати для підприємства та інвестора, які є учасниками реорганізаційних процесів.

Адвокати адвокатської контори беруть активну участь у розгляді корпоративних спорів у судах, зокрема наші адвокати брали участь у розгляді наступних справ:

 • зі спорів пов’язаних із виходом, вибуттям учасника (акціонера, засновника) з господарського товариства
 • зі спорів між учасниками (акціонерами, засновниками) господарського товариства пов’язаних із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням товариства
 • у спорах між учасниками (акціонерами, засновниками) господарського товариства та господарським товариством, пов’язані з реалізацією та захистом корпоративних прав
 • у спорах за позовами учасників (акціонерів) господарських товариств про визнання недійсними правочинів, укладених товариством
 • у спорах про визнання недійсними рішень про виключення учасника з товариства
 • у спорах пов’язаних з визначенням та стягненням вартості частки майна товариства, належної до сплати учаснику, який вийшов (вибув) з товариства
 • у спорах між учасниками (акціонерами) господарського товариства з приводу створення, припинення товариства та управління його діяльністю
 • у спорах учасників товариства про визнання недійсними установчих документів товариства або їх частини, змін до них
 • у спорах, що виникають з корпоративних відносин у корпоративних інвестиційних фондах
 • у спорах акціонерів до реєстраторів, пов’язані з внесенням змін до реєстрів власників іменних цінних паперів, укладенням, зміною, розірванням, визнанням недійсними договорів на ведення реєстру власників іменних цінних паперів
 • у спорах, що є похідними від інших вимог у корпоративних спорах, зокрема:
 1. про скасування державної реєстрації змін до установчих документів,
 2. про визнання недійсними рішень загальних зборів про внесення змін до установчих документів,
 3. про скасування реєстрації випуску акцій,
 4. про визнання недійсними рішень загальних зборів про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства
 5. у спорах пов’язаних з порушенням переважного права на придбання акцій
 6. у спорах про визнання недійсними рішень загальних зборів з підстав порушення порядку їх скликанням та проведення, в тому числі рішень про обрання, звільнення, відкликання тощо керівників та інших посадових осіб господарських товариств
 7. інші справи, що виникають з корпоративних правовідносин