Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Цивільне право і процес

Цивільне право і процес

Адвокатська контора Дмитра Забавського має тривалий досвід з вирішення справ, що регулюється цивільним законодавством будь-якої складності, зокрема складання та підготовка проектів договорів, повне їх узгодження зі стороною договору, зокрема наступних договорів умови, яких є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства:

купівлі-продажу, в тому числі роздрібної купівлі-продажу, найму-продажу, поставки, міни, дарування, ренти, довічного утримання (догляду), найму (оренди), прокату, найму (оренди) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини), найму (оренди) транспортного засобу, лізингу, найму (оренди) житла, піднайму житла, позички, підряду, побутового підряду, будівельного підряду, про надання послуг, перевезення вантажу пасажирів багажу, зберігання, складського зберігання, страхування, доручення, комісії, управління майном, позики, кредитний, банківського вкладу, банківського рахунка, факторингу, ліцензійний, про створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності, комерційної концесії, про спільну діяльність, агентський, транспортного експедирування, підряду (субпідряду) на капітальне будівництво, спадковий, попередній, на користь третьої особи.

А також інших договорів умови (пункти) яких, визначені на розсуд сторін договору і погоджені ними, в тому числі з елементами різних договорів, типових, примірних договорів.

Перевірка умов вищезазначених договорів на відповідність їх чинному законодавству, яке регулює питання предмету договору, взаємовідносин сторін щодо предмету договору, правового захисту (захищеності) прав, обов’язків, законних та комерційних інтересів Клієнта, як сторони договору, надання висновків щодо настання можливих правових наслідків для Клієнта у майбутньому щодо виконання умов договору, підготовка та вибудовування правової позиції клієнта щодо умов договору під час його укладення, здійснення постійного правового моніторингу (контролю) виконання умов господарського договору як Клієнтом так і іншою стороною за договором, з метою завчасного виявлення порушень умов договору, з обох сторін договору, їх припинення шляхом консенсусного врегулювання розбіжностей, в тому числі шляхом стягнення заборгованості, збитків, шкоди, вчинення інших дій із метою захисту порушених інтересів Клієнта.

Адвокати адвокатської контори беруть активну участь у розгляді цивільних спорів різної категорії та складності в судах загальної юрисдикції, зокрема у розгляді наступних справ:

позовного провадження:

 • про страйки
 • що виникають з трудових правовідносин
 • про розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним
 • про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру аліментів
 • про участь у вихованні дитини
 • про визначення місця проживання дитини
 • Справи про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав
 • відібрання дитини
 • про припинення договору про патронат
 • про встановлення батьківства, материнства
 • про оспорювання батьківства, материнства
 • про скасування усиновлення (удочеріння) чи визнання його недійсним
 • що виникають із житлових правовідносин
 • про спадщину
 • про право власності на нерухоме майно, в тому числі земельні ділянки
 • про звільнення майна з-під арешту
 • про земельні правовідносини (право власності, право володіння, право користування, право розпорядження, право оренди, земельний сервітут, оскарження дій, бездіяльності, зобов’язання до вчинення дій органів державної влади та місцевого самоврядування, тощо)
 • про відшкодування шкоди, заподіяної ушкодженням здоров’я громадянина
 • про відшкодування шкоди, заподіяної смертю громадянина
 • про визначення авторського права
 • інші справи позовного провадження
 • справи наказного провадження

справи окремого провадження:

 • про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи
 • про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи про оголошення громадянина померлим
 • про усиновлення (удочеріння)
 • про встановлення фактів, що мають юридичне значення:
 • родинних відносин громадян
 • належності правовстановлювальних документів особі, прізвище, ім’я, по батькові, місце і час народження якої, зазначені в документі, не збігаються з прізвищем, ім’ям, по батькові, місцем і часом народження цієї особи, указаними у свідоцтві про народження або в паспорті
 • факту смерті особи в певний час при відмові органів запису актів громадянського стану зареєструвати факт смерті
 • про встановлення факту батьківства, материнства
 • інші справи про встановлення фактів, що мають юридичне значення
 • інші справи окремого провадження
 • пов’язані з виконанням судових рішень у цивільних справах.