Logo

Для отримання консультації адвоката - запишись наприйом, натиснувши кнопку

Адміністративне право і процес

Адвокатами Адвокатської контори Дмитра Забавського здійснюється представництво інтересів клієнтів у адміністративних спорах різної категорії та складності, зокрема адвокати нашої адвокатської контори приймають активну участь у наступних справах, зокрема:

 • про адміністративні правопорушення
 • про скорочення строку позбавлення спеціального права
 • пов’язаних із оскарження будь-яких рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових осіб, в тому числі з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності
 • про зобов’язання суб’єкта владних повноважень прийняти рішення або вчинити певні дії або утриматися від вчинення певних дій
 • про стягнення з суб’єкта владних повноважень коштів на відшкодування шкоди, завданої його незаконним рішенням, дією або бездіяльністю
 • про виконання зупиненої чи не вчиненої дії
 • про встановлення наявності чи відсутності компетенції (повноважень) суб’єкта владних повноважень
 • з приводу оскарження правових актів індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які стосуються інтересів конкретної особи
 • зі спорів фізичних чи юридичних осіб із суб’єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності
 • зі спорів у спорах з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби
 • зі спорів між суб’єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень, а також спори, які виникають з приводу укладання та виконання адміністративних договорів
 • зі спорів за зверненням суб’єкта владних повноважень у випадках, встановлених законом (податкові спори, спори з приводу нарахування внесків до Пенсійного фонду, фондів соціального страхування тощо)
 • з приводу оскарження указів та розпоряджень Президента України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міністерств, інших центральних органів виконавчої влади чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України
 • щодо встановлення законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів владних повноважень
 • з приводу оскарження рішень, дій або бездіяльності державної виконавчої служби
 • про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання з боку органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, повідомлених про проведення таких заходів